Trang chủXem trangĐặt in
Trang 1
/*Menu bên ngoài*/
/*Mở trang*/ /*Mở thành phần*/ + Thành phần
Nền
Hình vẽ
Ảnh
Văn bản
Icon
Trang
Mã QR
Upload
/*Hiệu ứng chữ*/

Kích thước

Độ dày

Chiều cao dòng

Khoảng cách chữ

Khoảng cách chữ

Vòng tròn

Lật ngược

/*Tinh chỉnh chữ*/

Canh dòng

Kiểu chữ


/*Canh chỉnh thành phần*/

Opacity

Rotate & Flip

Alignment & Position

/*Cắt ảnh*/
Tạo vùng chọn để cắt ảnh:
/*Mã QR*/

/*Download ảnh hoặc đặt in*/ /*Biểu tượng*/
/*Hình vẽ*/
/*Hình ảnh*/
/*Chữ viết*/
/*Hình nền*/
/*Font chữ*/
/*Menu canh chỉnh đối tượng*/ /*Mã màu*/

Thiệp sinh nhật vẽ màu nước