Thiệp đứng

1.000 1.700 

SKU: N/A Category:

Description

Sản phẩm Thiệp đứng

Additional information

Bì thư

Có bì thư, Không bì thư

Loại giấy

Giấy mỹ thuật, Giấy thường

Viết ngày 3 November, 2022


Tải hình


Hoa màu nước

Cô gái năng động

Hoa sen đẹp

Chữ cảm xúc

Pháo hoa

Sản phẩm thiết kế


Thiệp cưới

Thiệp cảm ơn

Giấy tiêu đề

Tờ rơi

Thiệp mừng

Danh thiếp