Thiệp đứng

1.000 1.700 

Mã: N/A Danh mục:

Mô tả

Sản phẩm Thiệp đứng

Thông tin bổ sung

Bì thư

Có bì thư, Không bì thư

Loại giấy

Giấy mỹ thuật, Giấy thường

Viết ngày 3 Tháng Mười Một, 2022


Tải hình


Cô gái năng động

Hoa sen đẹp

Hoa màu nước

Chữ cảm xúc

Pháo hoa

Sản phẩm thiết kế


Thiệp cưới

Thiệp cảm ơn

Giấy tiêu đề

Tờ rơi

Thiệp mừng

Danh thiếp